Home / Thư viện đề thi / Đề thi Lịch sử THPT / Đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Lịch Sử của trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh – Lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Lịch Sử của trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh – Lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Lịch Sử của trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh – Lần 1
(Có đáp án)

Để giúp em ôn thi và chuẩn tốt nhất cho kỳ thi THPT sắp tới, chiasemoi cùng gửi đến các em HS đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Lịch Sử của Trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh – Lần 1.
Đề thi thử THPT Quốc gia được biên soạn, theo sát cấu trúc đề thi tham khảo của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Download đề thi: PDF

Xem thêm:
Tài liệu trắc nghiệm Lịch sử 12 theo từng bài (có đáp án)
Tóm tắt lý thuyết Lịch Sử 12 – Ôn thi THPT