Home / Tải sách / Tải sách Những nguyên tắc cơ bản khi khởi nghiệp Ebook PDF

Tải sách Những nguyên tắc cơ bản khi khởi nghiệp Ebook PDF

Những nguyên tắc cơ bản khi khởi nghiệp
Author: Jeanne Holden

Các nhà kinh tế học và các doanh nhân có cách định nghĩa khác nhau về việc kinh doanh.

Tuy nhiên, hầu hết đều đồng ý rằng kinh doanh là công việc sống còn để giúp nền kinh tế tăng trưởng và tạo ra cơ hội việc làm trong mọi xã hội. Điều này đặc biệt đúng ở các nước đang phát triển, nơi mà các doanh nghiệp nhỏ thành công là động cơ chính tạo ra công ăn việc làm và giúp giảm đói nghèo.

Tài liệu này giới thiệu với bạn những Nguyên Tắc cơ bản của việc kinh doanh.

Tác giả cũng bàn về những yếu tố để xây dựng và điều hành một doanh nghiệp, bước lâp kế hoạch đến bước bán sản phẩm.

Tác giả Jeanne Holden là một cây viết tự do chuyên viết về các vấn đề kinh tế. Bà đã biên tập cho cục thông tin Hoa kỳ trong 17 năm.

Download ebook: tại đây

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)