Home / Toán lớp 1 / Bài ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 1

Bài ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 1

Bài ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 1


Cùng chia sẻ đến các thầy cô, cùng các bậc phụ huynh bộ đề ôn tập giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 1.
Mọi người có thể tại về và in ra để các em làm bài tập.

Download: PDF
Download: Word

Xem thêm:
20 Đề ôn tập học kỳ 2 môn Toán lớp 1
Phiếu bài tập 18 tuần Toán lớp 1