Home / Toán 11 / Phương pháp xác định công thức tổng quát của dãy số

Phương pháp xác định công thức tổng quát của dãy số

Phương pháp xác định công thức tổng quát của dãy số
Tài liệu gồm 3 nội dung chính:
– Sử dụng cấp số cộng – cấp số nhân để xây dựng cách tìm công thức tổng quát của một số dạng dãy số có công thức truy hồi đặc biệt.
– Sử dụng phép thế lượng giác để xác định công thức tổng quát của dãy số.
– Ứng dụng bài toán tìm công thức tổng quát của dãy số vào giải một số bài toán về dãy số – tổ hợp.
Cảm ơn giáo viên Nguyễn Tất Thu đã chia sẻ.
Chúc các em học tập và thi tốt.

Download tài liệu : Here