Home / Ôn thi THPT / Ôn thi THPT môn Sử / Sơ đồ tư duy môn Lịch Sử 12 và bài tập trắc nghiệm

Sơ đồ tư duy môn Lịch Sử 12 và bài tập trắc nghiệm

Sơ đồ tư duy môn Lịch Sử 12 và bài tập trắc nghiệm
(Có đáp án)

Sau đây cùng chia sẻ các em học sinh đang ôn thi THPT Quốc Gia, tài liệu học Lịch sử 12 theo sơ đồ tư duy và làm bài tập trắc nghiệm theo bài.

Với sơ đồ tư duy theo sử kiện Lịch sử giúp các em học và nhớ kiến thức một cách khoa học hơn. Ngoài ra còn có bộ các câu hỏi trắc nghiệm đi cùng giúp các em kiểm tra lại kiến thức.
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các em trong quá trình học tập và ôn thi THPT Quốc Gia.

Xem thêm bài:
Đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 môn Lịch Sử trường THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa – lần 2
Đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 môn Lịch Sử trường THPT chuyên Bắc Ninh

Download tài liệu: PDF