Home / Toán 9 / Tóm tắt lý thuyết, các dạng toán và bài tập môn Toán 9

Tóm tắt lý thuyết, các dạng toán và bài tập môn Toán 9

Tóm tắt lý thuyết, các dạng toán và bài tập môn Toán 9
(Có hướng dẫn giải)

Đây là tại liệu đầy đủ và chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức Toán lớp 9 và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi vào lớp 10.

Tài liệu gồm 666 trang, tóm tắt lý thuyết, các dạng toán và bài tập môn Toán 9, có đáp án và lời giải chi tiết.
Phần I Đại số.
Chương 1. Căn bậc hai – Căn bậc ba 2.
Chương 2. Hàm số bậc nhất 105.
Chương 3. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn 174.
Chương 4. Hàm số y = ax2 (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn 240.

Phần II Hình học.
Chương 1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông 349.
Chương 2. Đường tròn 427.
Chương 3. Góc với đường tròn 515.
Chương 4. Hình trụ – Hình nón – Hình cầu 620.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
82 Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán (Có hướng dẫn giải)
Bộ 110 Bài Tập Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình Lớp 9