Home / Ôn thi THPT / Ôn thi THPT môn Hóa / 114 Câu ANCOL, PHENOL trích từ đề thi thử THPT Quốc Gia 2018 – Ôn thi THPT

114 Câu ANCOL, PHENOL trích từ đề thi thử THPT Quốc Gia 2018 – Ôn thi THPT

114 Câu ANCOL, PHENOL trích từ đề thi thử THPT Quốc Gia 2018 – Ôn thi THPT
(Có hướng dẫn giải)

Cùng chia sẻ với các em học sinh bộ 114 Câu hỏi về ANCOL, PHENOL môn Hóa học được trích từ đề thi thử THPT Quốc Gia.
Với tài liệu này giúp các em ôn lại những kiến thức cơ bản của môn Vật lý THPT.
Chúc các em học tập và thi tốt.

Download tài liệu : PDF

Xem thêm:
50 Câu trắc nghiệm Hóa học tổng hợp – Ôn thi THPT (có hướng dẫn giải)
Tổng hợp 300 câu hỏi lý thuyết Hóa học 12 (có đáp án) – Ôn thi THPT