Home / Tài liệu tiếng Anh / Tổng hợp từ viết tắt trong tiếng Anh

Tổng hợp từ viết tắt trong tiếng Anh

Tổng hợp từ viết tắt trong tiếng Anh
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về những từ viết tắt thường được sử dụng.

Xem thêm:
1000 Từ vựng tiếng Anh thông dụng có phát âm và dịch nghĩa
Cách sử dụng 16 giới từ cơ bản nhất của tiếng Anh