Home / Đề thi vào lớp 10 / Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh / 20 ĐỀ TIẾNG ANH ÔN THI VÀO LỚP 10

20 ĐỀ TIẾNG ANH ÔN THI VÀO LỚP 10

20 ĐỀ TIẾNG ANH ÔN THI VÀO LỚP 10
(CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

Trong bài này cùng gửi đến các bạn tài liệu môn tiếng Anh, ôn thi vào lớp 10 THPT.
Đây là đề thi được biên soạn giúp các em làm quen với các dạng đề thi vào lớp 10.

Download: PDF
Download: Word

Xem thêm:
30 Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh
Tuyển chọn 91 đề thi thử vào lớp 10 năm học 2020 – 2021 môn Tiếng Anh (Có đáp án)