Home / Đề thi vào lớp 10 / Đề thi vào lớp 10 môn Toán / 55 Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán

55 Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán

55 Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán
(Có hướng dẫn giải)

Cùng gửi đến các em học sinh, cùng các thầy cô tài liệu gồm 5 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 và 50 Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán.
Trong tài liệu này có ôn lại phần kiến thức Toán lớp 9 và hướng dẫn giải các dạng bài toán thường ra trong đề thi vào lớp 10.
Cảm ơn thầy Lê Văn Hưng đã chia sẽ.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2022 – 2023 của Sở GD&ĐT Sơn La
Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2022 – 2023 của Sở GD&ĐT Tp. Đà Nẵng