Home / Toán 10 / 25 Đề ôn tập học kì 1 môn Toán 10

25 Đề ôn tập học kì 1 môn Toán 10

25 Đề ôn tập học kì 1 môn Toán 10
(Có hướng dẫn giải)

Tài liệu gồm 384 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Việt Đông, tuyển tập 25 đề ôn tập kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 10 sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (viết tắt: KNTTVCS); các đề được biên soạn theo cấu trúc 70% trắc nghiệm + 30% tự luận, phần trắc nghiệm gồm 35 câu, phần tự luận gồm 04 câu, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề); các đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 – Sợ GD&ĐT Bắc Ninh
Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 – THPT Nguyễn Thị Minh Khai – Tp. HCM