Home / Tiếng Anh 6 / 35 Đề thi môn tiếng Anh lớp 6 cuối năm

35 Đề thi môn tiếng Anh lớp 6 cuối năm

35 đề thi môn tiếng Anh lớp 6 cuối năm
Sau đây cùng gửi đến các em học sinh lớp 6, bộ 35 đề thi cuối năm môn tiếng Anh lớp 6.
Đề thi được biên soạn với nhiều dạng bài thi giúp các em ôn luyện, thử sức, giúp các em nâng cao kiến thức và kỹ năng làm bài trước khi bước vào kỳ thi cuối năm lớp 6 hệ chuyên và không chuyên.

Download tài liệu : PDF

Xem thêm:
150 đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 6 có đáp án
Từ vựng tiếng Anh 6 chương trình thí điểm PDF
Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 6 theo từng bài