Home / Ôn thi vào lớp 10 / Tuyển tập 50 bài Hình Học luyện thi vào lớp 10

Tuyển tập 50 bài Hình Học luyện thi vào lớp 10

Tuyển tập 50 bài Hình Học luyện thi vào lớp 10
(Có hướng dẫn)

Cùng gửi đến các em học sinh vùng các thầy cô tài liệu ôn, luyện thi vào lớp 10 THPT môn Toán.
Trong tài liệu này giúp ôn lại kiến thức Hình học lớp 10 và hướng dẫn giải các dạng bài Toán Hình Học thường ra trong đề thi vào lớp 10 THPT.
Hy vọng với tài liệu này giúp các em học tốt, thi tốt.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tuyển chọn 50 đề thi vào lớp 10 môn Toán
Tổng hợp các bài toán thực tế ôn thi vào lơp 10 (Có hướng dẫn giải)