Home / Ôn thi vào lớp 10

Ôn thi vào lớp 10

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán Tài liệu gồm: – Ôn lại kiến thức Toán 9 – Các công thức đáng nhớ – Hướng dẫn giải các dạng Toán lớp 9 thường gặp. Hy vọng với tài liệu này giúp các em chuẩn bị tốt nhất cho …

Xem thêm

Tài liệu ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán

Tài liệu ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán Tài liệu được Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa – Vũng Tàu biên soạn. Hy vọng với tài liệu này giúp các em chuận bị tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Chúc các …

Xem thêm