Home / Toán 12 / Áp dụng bất đẳng thức tích phân giải các bài toán tích phân nâng cao

Áp dụng bất đẳng thức tích phân giải các bài toán tích phân nâng cao

Tài liệu gồm 9 trang do tác giả Phạm Minh Tuấn biên soạn hướng dẫn áp dụng bất đẳng thức tích phân để giải một số bài toán tích phân nâng cao, đây là một dạng toán khó, được “khơi mào” bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo kể từ lúc công bố đề tham khảo môn Toán 2018.

Download tài liệu: PDF