Home / Toán 12 / Giáo trình Python cơ bản PDF

Giáo trình Python cơ bản PDF

PYTHON CƠ BẢN
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hậu
TS. Nguyễn Duy Tân
ThS. Nguyễn Thị Hải Năng
ThS. Nguyễn Hoàng Điệp

Ngôn ngữ Python được coi là ngôn ngữ mạnh mẽ và hiệu quả nhất giúp người học có thể xây dựng được những chương trình Máy học và những ứng dụng Trí tuệ nhân tạo. Một cách tương đối có thể chia ra cấp độ của người lập trình thành các mức: cơ bản, trung và nâng cao.

Giáo trình này sẽ cung cấp kiến thức và kỹ năng lập trình Python căn bản cho người học. Cuốn sách dành cho mức độ đầu tiên – cơ bản và phục vụ cụ thể cho 03 đối tượng có thể tự học là: những học sinh THPT yêu thích lập trình, những sinh viên (năm đầu và năm thứ hai) trong khối ngành kỹ thuật, những người yêu thích lập trình mà chưa được học bài bản.

Download: PDF

Xem thêm:
Hướng Dẫn Sử Dụng Và Giải Toán Trên Máy Tính Casio FX 570ES
100 Câu khảo sát Hàm số – Ôn thi THPT