Home / Lớp 9 / Vật Lý 9 / Giải Vật lý 9 Bài 24: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua

Giải Vật lý 9 Bài 24: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua

Giải Vật Lý lớp 9 Cơ Bản
CHƯƠNG II. ĐIỆN TỪ HỌC
Bài 24. Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *