Home / Vật Lý 9 / Giải Vật lý 9 Bài 61: Sản xuất điện năng – Nhiệt điện và thủy điện

Giải Vật lý 9 Bài 61: Sản xuất điện năng – Nhiệt điện và thủy điện

Giải Vật Lý lớp 9 Cơ Bản
CHƯƠNG IV. SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG
Bài 61. Sản xuất điện năng – Nhiệt điện và thủy điện