Home / Tải sách / Sách kinh tế / Download Sách Bài Tập Và Bài Giải Quản Trị Dự Án Hiện Đại Ebook PDF

Download Sách Bài Tập Và Bài Giải Quản Trị Dự Án Hiện Đại Ebook PDF

Bài Tập Và Bài Giải Quản Trị Dự Án Hiện Đại
Tác giả: MBA. Nguyễn Văn Dung

Sách dành cho sinh viên Đại học, cao học ngành quản trị kinh tế, các giám đốc dự án, giám đốc điều hành, đáp ứng phần nào quá trình nghiên cứu và con đường nghề nghiệp của quý độc giả quan tâm.

Cuốn sách gồm nhiều bài tập đa dạng, định tính và định lượng, tập trung các chủ đề sau:
Cơ sở của quản trị dự án và sự liên kết của quản trị dự án với các chuyên ngành khác
Đề cập việc thiết lập các mục tiêu và giới hạn của dự án
Đề cập việc Hoạch định dự án, các kỹ thuật hiệu quả để quản trị ngân sách, giám sát phạm vi Dự án và duy trì tiến độ đã hoạch định
Đề cập các phương pháp để kiểm soát và duy trì quỹ đạo dự án
Đề cập các Kỹ thuật quản trị dự án được sử dụng bởi các tổ chức và các giám đốc dự án, và xử trí các vấn đề thường gặp trong quản trị dự án.

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook : PDF