Home / Toán 12 / Bảng tóm tắt công thức Toán 12

Bảng tóm tắt công thức Toán 12

Nhằm giúp các em học sinh lớp 12 nhanh chóng tra cứu các công thức và để phục vụ cho quá trình học tập Toán 12.
– Giải tích 12
– Hình học 12
Tài liệu được biên soạn bởi thầy giáo Hoàng Xuân Nhàn.

Khái quát nội dung tài liệu bảng tóm tắt công thức Toán 12:
+ Công thức lũy thừa.
+ Công thức logarit.
+ Hàm số lũy thừa – mũ – logarit.
+ Đồ thị hàm mũ và hàm logarit.
+ Phương trình mũ và logarit.
+ Bất phương trình mũ và logarit.
+ Công thức đạo hàm.
+ Công thức nguyên hàm.
+ Diện tích và thể tích.
+ Công thức chuyển động.
+ Công thức lượng giác.
+ Phương trình lượng giác.
+ Tổ hợp – xác suất.
+ Khai triển nhị thức newtơn.
+ Cấp số cộng – cấp số nhân.
+ Khảo sát hàm số & bài toán liên quan.
+ Phương trình tiếp tuyến.
+ Số phức và các yếu tố liên quan.
+ Khối đa diện và thể tích của chúng.
+ Mặt trụ – mặt nón – mặt cầu.
+ Hình học giải tích trong không gian.
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download tài liệu: PDF