Home / Ôn thi THPT / Câu hỏi lý thuyết Hóa học 12 – Ôn thi THPT (Có đáp án)

Câu hỏi lý thuyết Hóa học 12 – Ôn thi THPT (Có đáp án)

Câu hỏi lý thuyết Hóa học 12 – Ôn thi THPT (Có đáp án)
Cùng chia sẻ với các em học sinh khối 12, tài liệu ôn tập các câu hỏi lý thuyết Hóa học 12 có đáp án.
Tài liệu giúp chúng ta ôn lại kiến thức các chướng sau:
CHƯƠNG 1. ESTE – LIPIT
CHƯƠNG 2. CACBOHIDRAT
CHƯƠNG 3. AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN
CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
CHƯƠNG 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
CHƯƠNG 6. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM
CHƯƠNG 7. SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG
Chúc các em học tập và thi tốt.

Download đề thi: PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *