Home / Toán 12 / Chuyên đề Nguyên Hàm – Tích Phân và Ứng Dụng

Chuyên đề Nguyên Hàm – Tích Phân và Ứng Dụng

Chuyên đề Nguyên Hàm – Tích Phân và Ứng Dụng
Tài liệu gồm 321 trang bao gồm các chủ đề sau:

Chủ đề 1. Nguyên hàm
Chủ đề 2. Tích Phân
Chủ đề 3. Ứng dụng của Tích Phân Bố cục của các chủ đề gồm các phần sau:
1. Kiến thức cơ bản cần nắm
2. Các dạng toán và phương pháp giải (kèm theo các bài toán minh họa)
3. Thủ thuật Casio giải nhanh
4. Bài tập trắc nghiệm rèn luyện (có lời giải chi tiết)
Cảm ơn bạn Bùi Trần Duy Tuấn đã biên soạn và chia sẻ.
Chúc các bạn học tập thi tốt.

Download tài liệu: PDF