Home / Tài liệu tiếng Anh / Danh sách các tiền tố, hậu tố trong Tiếng Anh Y khoa PDF

Danh sách các tiền tố, hậu tố trong Tiếng Anh Y khoa PDF

Danh sách các tiền tố, hậu tố trong Tiếng Anh Y khoa PDF

Với hàng trăm thuật ngữ y khoa cần ghi nhớ, các bác sĩ và điều dưỡng yêu nghề chắc hẳn phải rất đau đầu khi cố gắng học ngôn ngữ chuyên ngành của mình.

Sau đây là một số tiền tố và hậu tố đầy đủ nhất trong y khoa dành cho các bạn mới vào nghề.

Download : PDF

Xem thêm:
Từ vựng tiếng Anh chỉ thời gian
Ngữ pháp chuyên sâu bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh PDF