Home / Tải sách / Sách kinh tế / Tải sách Dạy Con Làm Giàu – Tập 10: Trước Khi Bạn Thôi Việc Ebook PDF

Tải sách Dạy Con Làm Giàu – Tập 10: Trước Khi Bạn Thôi Việc Ebook PDF

Dạy Con Làm Giàu – Tập 10: Trước Khi Bạn Thôi Việc
Tác giả: Robert T. Kiyosaki – Sharon L. Lechter

Đây là một quyển sách nói về chuyện làm chủ do chính một người làm chủ chấp bút, người từng trải bao thăng trầm, thành công cũng như thất bại trong thế giới thực.

Sách cho bạn biết đã đến lúc thích hợp để bạn thôi việc và mở công ty riêng hay chưa, hay giúp bạn xác định kinh doanh có phải là con đường dành cho bạn không; thông qua những kinh nghiệm, lời khuyên hữu ích và bài học thực tế của tác giả.

Xem thêm:
Dạy Con Làm Giàu Tập 9
Dạy Con Làm Giàu Tập 11

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download ebook : PDF