Home / Tải sách / Sách kinh tế / Sách 34 Kế Sách Kinh Doanh PDF

Sách 34 Kế Sách Kinh Doanh PDF

Sách 34 Kế Sách Kinh Doanh PDF
Quyển sách 34 Kế Sách Kinh Doanh Và Làm Giàu được đánh giá là một trong những quyển sách hay, cụ thể, mang tính thực thi cao và là kim chỉ nam cho các bạn trên con đường kinh doanh.


Nội dung bao quyển sách như sau:
Mục lục 34 Kế Sách Kinh Doanh Và Làm Giàu
Phần 1: Nhóm kế hoạch khởi động kinh doanh
Phần 2: Nhóm kế sách dựa vào tưởng tượng kinh doanh
Phần 3: Nhóm kế hoạch tâm lý kinh doanh
Phần 4: Nhóm kế sách nghi binh
Phần 5: Nhóm kế hoạch dựa tưởng bảo toàn kinh doanh

Download: PDF

Xem thêm:
Tóm tắt sách Tỷ Phú Bán Giày
Tóm tắt sách Phương Thức Toyota