Home / Toán 6 / Đề thi học kỳ 1 Toán 6 năm 2022 – 2023 – Phòng GD&ĐT Tiền Hải – Thái Bình

Đề thi học kỳ 1 Toán 6 năm 2022 – 2023 – Phòng GD&ĐT Tiền Hải – Thái Bình

Đề thi học kỳ 1 Toán 6 năm 2022 – 2023 – Phòng GD&ĐT Tiền Hải – Thái Bình
(Có đáp án và hướng dẫn giải)

Cùng gửi đến các thầy cô, cùng các em học sinh, đề thi học kỳ 1 Toán 6 năm 2022 – 2023 của Phòng GD&ĐT Tiền Hải – Tỉnh Thái Bình
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các em học sinh.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Đề thi học kỳ 1 Toán 6 năm 2021 – 2022 – Sở GD&ĐT Quảng Nam
Đề thi học kỳ 1 Toán 6 năm 2021 – 2022 – Sở GD&ĐT Bắc Ninh