Home / Thư viện đề thi / Đề thi Vật lý THPT / Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Vật lý trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Vật lý trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Vật lý trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang
(Có hướng dẫn giải)

Sau đây cùng gửi đến các thầy cô, cùng các em học sinh đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Vật lý của trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang.
Đề thi thử THPT Quốc gia được biên soạn, theo sát cấu trúc đề thi tham khảo của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Download đề thi: PDF