Home / Thư viện đề thi / Đề thi Địa lý THPT / Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 – 2020 môn Địa Lý trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 – 2020 môn Địa Lý trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 – 2020 môn Địa Lý trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh
(Có đáp án)

Cùng gửi đến các các thầy cố, cùng các em học sinh khối 12, đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Địa Lý trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh có đáp án.
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download đề thi: PDF

Xem thêm: 40 Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Địa lí