Home / Đề thi vào lớp 10 / Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh / Đề thi thử vào lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021 môn Tiếng Anh trường THPT Hoàng Mai – Hà Nội – Mã đề 132

Đề thi thử vào lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021 môn Tiếng Anh trường THPT Hoàng Mai – Hà Nội – Mã đề 132

Đề thi thử vào lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021 môn Tiếng Anh trường THPT Hoàng Mai – Hà Nội – Mã đề 132
Cùng chia sẻ với các thấy cô, cùng các em học sinh khối 9, đề thi thử vào lớp 10 THPT của trường THPT Hoàng Mai – Hà Nội.
Đề thi có đáp án cho các em tham khảo.
Chúc các em học tốt và thi tốt.

Download đề thi : PDF