Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Bài tập lớn: Tìm Hiểu Giải Thuật Di Truyền Ứng Dụng Giải Bài Toán Lập Lịch

Bài tập lớn: Tìm Hiểu Giải Thuật Di Truyền Ứng Dụng Giải Bài Toán Lập Lịch

Bài tập lớn: Tìm Hiểu Giải Thuật Di Truyền Ứng Dụng Giải Bài Toán Lập Lịch
Ngành Công Nghệ Thông Tin
Đề tài: Tìm Hiểu Giải Thuật Di Truyền Ứng Dụng Giải Bài Toán Lập Lịch
Pages: 43 trang

Với các bạn đang học ngành CNTT đang làm bài tập lớn thì việc cần tài liệu để học tập và báo cáo rất là quan trọng.
Để đáp ưng nhu cầu đó, trang chiasemoi cùng gửi đến các bạn sinh viên, tài liệu báo cáo bài tập lớn về đề tài: Tìm Hiểu Giải Thuật Di Truyền Ứng Dụng Giải Bài Toán Lập Lịch.

Hy vọng với tài liệu này sẻ cung cấp giúp các bạn có thêm tư liệu, chuẩn bị tốt cho cho việc làm báo cáo thực tập tốt nghiệp.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công.

Download tài liệu : Here

Xem thêm:
Tài liệu cơ khí
Giáo trình Cơ Khí Đại Cương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *