Home / Tải sách / Sách khoa học / Tải sách Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 12 Ebook PDF

Tải sách Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 12 Ebook PDF

Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 12
Tác giả : Arkady Leokum

Các lỗ đen có một lực trọng trường mạnh đến nỗi ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra khỏi chúng. Cho nên bạn có thể nghĩ rằng tiến đến những lỗ đen sẽ sinh ra một cảm giác nặng nề tăng dần dần hay bị nghiến bẹp. Điều đó có thực sự đúng hay không? Lỗ đen hoạt động như thế nào?

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download ebook : PDF