Home / Tải sách / Tải sách Học thuyết âm dương ngũ hành Ebook PDF

Tải sách Học thuyết âm dương ngũ hành Ebook PDF

Học thuyết âm dương ngũ hành
Tác giả: Lê Văn Sửu

Chương 1: Lịch sử học thuyết âm dương ngũ hành

Đặc điểm hoàn cảnh sống ở khu vực Phương Đông, quê hương của học thuyết Âm Dương Ngũ Hành.
Những nét khởi đầu của học thuyết Âm dương Ngũ hành
Thuật ngữ Âm dương Ngũ hành – Âm dương Ngũ hành ra đời từ bao giờ
Học thuyết Âm dương Ngũ hành trong nền văn minh nhân loại
Chương 2: Âm dương

Các căn cứ để tiến hành bàn luận về Âm dương
Phương hướng tiến hành bàn luận
Bản chất của từng loại ký hiệu và đồ hình âm dương
Bát quái hoành đồ (thứ tự 8 quẻ của Văn Vương)
Thái cực đồ
Tiên thiên bát quái đồ (Phương vị 8 quẻ của Phục Hy)
Hậu thiên bát quái đồ (Phương vị 8 quẻ của Văn Vương)
Hà đồ và Lạc thư
Biến đổi âm dương trong thiên nhiên, trong vạn vật là biến đổi chất trong sự sống của vạn vật.
Kết luận âm dương

Chương 3: Ngũ hành

Học thuyết Ngũ hành trong đời sống tự nhiên và xã hội
Những đoạn văn trích về Ngũ hành
Nhận xét về các đoạn văn trích
Bản chất vật chất của quy luật Ngũ hành
Phạm vi ứng dụng quy luật ngũ hành trong đời sống ở phương Đông xưa
Nội dung của Ngũ hành
Tỷ lệ khí theo Ngũ hành
Tỷ lệ khí tương ứng với biến đổi vật chất, với hành
Những nhận thức sai lạc về Ngũ hành hiện đang tồn đọng
Những tính chất đặc trưng của hành thổ
Sinh, khắc, chế, hóa của Ngũ hành
Ngũ hành tương ứng trong các quy luật.
Xuất xứ của quy luật Ngũ hành
Mục đích tìm xuất xứ của quy luật Ngũ hành
Những giả thiết đã có về xuất xứ của học thuyết Ngũ hành
Nhận xét mới trên cơ sở môi trường sống của địa lý khu vực và nội dung thư tịch
Về phương diện địa lý
Về phương diện thư tịch chữ Hán
Khả năng giải đáp đúng về xuất xứ của quy luật Ngũ hành
Triển vọng về những ứng dụng của học thuyết Ngũ hành trong nền văn minh nhân loại tương lai
Học thuyết Ngũ hành với đời sống con người ngoài khu vực Phương Đông
Các loại hiện tượng tương ứng khác nhau của Ngũ hành
Triển vọng về những ứng dụng của ngũ hành trong nền văn minh nhân loại tương lai
Chương 4: Khí chất sinh học người Việt Nam và Âm dương Ngũ hành

Cảm giác và ý thức trong quy luật tự nhiên
Quy luật Âm dương Ngũ hành trong ngôn ngữ tiếng Việt và dân ca tộc Việt
Bản chất sinh học của ngôn ngữ tiếng Việt là thanh
Hình thái của thanh trong tiếng Việt
Tính chất tượng hình của thanh trong ngôn ngữ tiếng Việt
Âm dương của thanh trong ngôn ngữ văn học Việt Nam
Đường hình kết cấu thanh trong câu văn học
Quy luật âm dương trong từ ghép, từ lấp láy, hư thanh, hư từ
Tính chất âm dương trong ngôn ngữ giao tiếp xã hội Việt Nam
Tính chất Ngũ hành tương ứng với tâm sinh lý, với độ cao, độ dài ở thanh tự nhiên trong tiếng Việt
Mối quan hệ tương ứng Ngũ hành với tâm sinh lý người Việt mở rộng trong quan hệ xã hội
Quan hệ giữa nội dung và hình thức trong ngôn ngữ thông dụng Việt Nam
Tập quán sai lệch thanh
Tính thống nhất của tiếng Việt
Tính nhạc điệu của tiếng Việt.
Kết luận về tiếng Việt

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook : PDF