Home / Hóa học 8 / Hướng dẫn giải bài tập Hóa học 8

Hướng dẫn giải bài tập Hóa học 8

Hướng dẫn giải bài tập Hóa học 8
Cùng chia sẻ với các em học sinh lớp 8 tài liệu học Hóa học lớp 8.
Trong tài liệu gồm có:
– Ôn lại phần kiến thức Hóa học 8 cơ bản của từng chương
– Hướng dẫn giải các dạng bài tập Hóa học 8.

Hóa học 8 gồm các chương sau:
– Chương 1: Chất – Nguyên Tử – Phân Tử
– Chương 2: Phản ứng hóa học
– Chương 3: Mol và tính toán hóa học
– Chương 4: Oxi – Không khí
– Chương 5: Hidro – Nước
– Chương 6: Dung dịch.

Các em có thể tải tài liệu ở đây : Here