Home / Toán 12 / Tài liệu Hướng dẫn giải các dạng toán bảng biến thiên và đồ thị của hàm số – Toán 12

Tài liệu Hướng dẫn giải các dạng toán bảng biến thiên và đồ thị của hàm số – Toán 12

Hướng dẫn giải các dạng toán bảng biến thiên và đồ thị của hàm số – Toán 12

Các dạng toán Bảng biến thiên và Đồ thị hàm số với lời giải chi tiết. Tác giả chia tài liệu thành hai phần chính: phần một tóm tắt lại các kến thức chung nhất về đồ thị hàm số, phần hai là các dạng toán liên quan. Tài liệu rất cụ thể mạch lạc, dễ dàng cho các bạn trong quá trình ôn luyện tích lũy kiến thức.

Thông tin tác giả của cuốn tài liệu Chuyên đề Hàm Số – Tiếp tuyến của Đồ thị – Giải chi tiết
Tác giả: TS & BS: Th.s Đặng Việt Đông – trường THPT Nho Quan A – Ninh Bình

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Hướng dẫn giải các bài toán Số Phức – Toán 12
Chuyên Đề Khảo Sát Hàm Số – Ôn thi THPT