Home / Toán 9 / Một số phương pháp giải phương trình vô tỷ – Toán 9

Một số phương pháp giải phương trình vô tỷ – Toán 9

Một số phương pháp giải phương trình vô tỷ – Toán 9
(Có hướng dẫn giải)

Sau đây cùng chia sẻ với các em học sinh, tài liệu hướng dẫn giải các dạng toán phương trinh vô tỷ.
Tài liệu gồm các phần sau:
– Phương pháp giải toán và các kỹ thuật xử lý
– Phân tích, suy luận để tìm lời giải
– Sự kết hợp giữa các phương pháp giải toán phương trình vô tỷ.
Cảm ơn thầy Phạm Kim Chúng đã biên soạn và chia sẻ tài liệu với các em hs.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Download : Here