Home / Tag Archives: Alan Phan

Tag Archives: Alan Phan

Tải sách Góc Nhìn Alan: Kinh Tế – Alan Phan Ebook PDF

Góc Nhìn Alan: Kinh Tế Tác Giả: Alan Phan Năm nguyên lý cho một nền kinh tế thực “Người dân thường” cũng có đầy những khôn ngoan hiểu biết không kém gì các đại trí giả trong tháp ngà. Họ lại có thêm dũng khí dám làm dám thua, nên …

Xem thêm