Home / Tag Archives: Michael Roach

Tag Archives: Michael Roach

Tải sách Năng Đoạn Kim Cương Ebook PDF

Năng Đoạn Kim Cương Tác giả: Geshe Michael Roach “Cuốn sách này là câu chuyện về việc tôi đã xây dựng Đơn vị Kim cương tại Andin International như thế nào khi sử dụng những nguyên tắc được thu thập từ trí tuệ cổ xưa của Phật giáo, từ cái …

Xem thêm