Home / Tag Archives: Thành Quân Ức

Tag Archives: Thành Quân Ức

Download sách Thủy Hử @ – Thành Quân Ức Ebook PDF

Thủy Hử @ – Thành Quân Ức Chắc chắn Thủy Hử @ không phải là cuốn tiểu thuyết ăn theo của Thủy Hử. Nó là một cuốn sách luận bàn về kinh doanh, mượn chi tiết của lịch sử để bàn về vấn đề kinh doanh hiện nay. Ở đó, …

Xem thêm