Home / Tải sách / Sách Marketing / Tải sách Tập Trung Để Khác Biệt Ebook PDF

Tải sách Tập Trung Để Khác Biệt Ebook PDF

Chuyên biệt để khác biệt – Nguồn gốc nhãn hiệu và 22 Quy luật vàng trong xây dựng nhãn hiệu
Tác giả: Al Ries

Phát triển và mở rộng không phải bao giờ cũng hứa hẹn những điều tốt đẹp. Phát triển và mở rộng cũng hàm chứa nhiều rủi ro và cạm bẫy khi các công ty thiếu định hướng tập trung, rời xa dần ngành kinh doanh ban đầu.

Việc mở rộng mặt hàng và đa dạng hóa khiến khách hàng bối rối… Việc sáp nhập, mua lại các công ty/thương hiệu khiến cho nhiều thương hiệu nổi tiếng bị phân tán quá mức dẫn tới mất ổn định.

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download ebook : PDF