Home / Tài liệu tiếng Anh / Tổng hợp cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh

Tổng hợp cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh

Tổng hợp cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh
Tặng các bạn TÀI LIỆU VIẾT LẠI CÂU CỰC CHẤT, giúp cải thiện kỹ năng viết câu trong IELTS (đa dạng mẫu câu), và dùng cho ôn thi các khối THPT.

Hay Chất ngất trong chỉ 12 trang, gồm:
1) lý thuyết tổng hợp Tất cả các công thức viết lại câu
2) bài tập thực hành
3) giải chi tiết.
Cảm ơn cô ‎Đinh Ngọc Bích đã biên soạn và chia sẻ.
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download tài liệu: here