Home / Toán 9 / Giải Toán 9 Bài 1: Căn bậc hai

Giải Toán 9 Bài 1: Căn bậc hai

Giải Toán 9 Bài 1: Căn bậc hai
Lý thuyết và lời giải các bài tập về Căn bậc hai (Phần 1).
Kiến thức Căn bậc hai là kiến thức nền tảng của chương trình đại số lớp 9, cung cấp cho các em cách để khai căn.

Download tài liệu : PDF