Home / Toán 12 / Tổng hợp lý thuyết và công thức tính nhanh Toán 12

Tổng hợp lý thuyết và công thức tính nhanh Toán 12

Tổng hợp lý thuyết và công thức tính nhanh Giải tích 12, tài liệu rất hữu ích cho các em học sinh lớp 12 trong việc tra khảo lý thuyết, tính chất, công thức, dạng toán, cách giải các bài toán Giải tích 12.
Tài liệu do thầy Trần Hoàng Long sưu tầm và biên tập.

Nội dung tài liệu:
PHẦN I. HÀM SỐ
1. SỰ ĐỒNG BIẾN NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ
2. CỰC TRỊ HÀM SỐ
3. MỘT SỐ DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CỰC TRỊ HÀM SỐ
4. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT
5. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ
6. KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ
7. TIẾP TUYẾN
8. TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ
9. ĐIỂM ĐẶC BIỆT CỦA HỌ ĐƯỜNG CONG
PHẦN II. MŨ VÀ LOGARIT
1. LŨY THỪA VÀ HÀM SỐ LŨY THỪA
2. LOGARIT
3. BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT
4. BÀI TOÁN LÃI SUẤT NGÂN HÀNG
PHẦN III. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN – ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN
1. NGUYÊN HÀM
2. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH NGUYÊN HÀM
3. TÍCH PHÂN
4. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN
5. TÍCH PHÂN CÁC HÀM SỐ SƠ CẤP CƠ BẢN
6. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN
PHẦN IV. SỐ PHỨC
1. SỐ PHỨC
2. PHÉP CỘNG TRỪ NHÂN CHIA SỐ PHỨC
3. TẬP HỢP ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ PHỨC
4. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC
5. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN MAX – MIN MÔ ĐUN SỐ PHỨC
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download đề thi: PDF