Home / Tiếng Anh 11 / Tài liệu từ vựng và bài tập tiếng Anh lớp 11

Tài liệu từ vựng và bài tập tiếng Anh lớp 11

Tài liệu từ vựng và bài tập tiếng Anh lớp 11
Tác giả: Lê Công Đức
Cùng chia sẻ với các em bộ từ vựng tiếng Anh 11 được tập hợp từ mỗi đơn vị bài trong sách giáo khoa để các bạn dễ tra cứu.

Từ vựng tiếng Anh luôn là một trở ngại của các em học sinh, chính vì thế tài liệu này giúp các em nắm vựng các từ vựng trọng tâm và áp dụng vào làm bài tập tiếng Anh 11.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm: Tài liệu tiếng Anh