Home / Toán 12 / Ứng dụng tích phân trong bài toán tính thể tích vật thể với dữ kiện toán thực tế – Toán 12

Ứng dụng tích phân trong bài toán tính thể tích vật thể với dữ kiện toán thực tế – Toán 12

Ứng dụng tích phân trong bài toán tính thể tích vật thể với dữ kiện toán thực tế – Toán 12
(Có hướng dẫn giải)

Tài liệu gồm 25 trang, được biên soạn bởi nhóm tác giả Toán Học Bắc Trung Nam, hướng áp giải các bài toán phần mềm tích phân trong bài toán tính thể tích vật thể với dữ kiện toán thực tiễn, đây là dạng toán áp dụng cao (VDC) thường gặp trong chương trình Toán lớp 12 chương 3: Nguyên hàm, tích phân và phần mềm; các bài toán trắc nghiệm trong tài liệu đều có đáp án và lời giải cụ thể.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Download đề thi: PDF