Home / Tải sách / Sách kỹ năng sống / Tải Sách 50 việc cần làm trước khi kết hôn Ebook PDF

Tải Sách 50 việc cần làm trước khi kết hôn Ebook PDF

50 việc cần làm trước khi kết hôn
Tác Giả: Akihiro Nakatan

50 việc cần làm trước khi kết hôn – Akihiro Nakatan

Bạn không phải vội vàng kết hôn, là vì trước khi kết hôn, bạn còn rất nhiều việc phải làm, nếu không thì sau khi kết hôn, người ta mới ân hận: sớm biết thế này, thì những việc cần làm trước khi kết hôn, mình đã thực hiện chu đáo cả rồi.
Tiếc rằng trước khi kết hôn, người ta thường không hiểu cái giá trị của thời gian còn sống độc thân, đem vung phí sạch trơn khoảng thời gian quí báu đó.

Thời gian trước khi kết hôn không phải là thời gian chờ ngày cưới. Cho nên hãy thực hiện một số việc chỉ có thể làm trước lúc kết hôn.

Xem thêm: Đừng Kết Hôn Trước Tuổi 30

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook : PDF