Home / Tải sách / Sách kỹ năng sống / Sách Cái Vô Hạn Trong Lòng Bàn Tay PDF

Sách Cái Vô Hạn Trong Lòng Bàn Tay PDF

Cái Vô Hạn Trong Lòng Bàn Tay
Tác giả: Trịnh Xuân Thuận & Matthieu Ricard

Cuốn sách Cái Vô Hạn Trong Lòng Bàn Tay (Từ Big Bang Đến Giác Ngộ) được dịch từ L INFINI DANS LA PAUME DE LA MAIN Du Big Bang à LÉveil.

Cuộc nói chuyện giữa hai nhà khoa học.
-Một là nhà Vật lý thiên văn vốn là phật tử, người mong muốn đem những hiểu biết khoa học của bản thân đối chiếu với những nguồn gốc triết học về sự sống theo quan niệm nhà Phật.
-Một là nhà khoa học phương Tây trở thành nhà sư, người mà những quan niệm cá nhân đã kích thích ông so sánh hai con đường nhận thức hiện thực khách quan đó.
Họ nói chuyện với nhau không phải theo kiểu tranh luận đối đáp mà cùng bổ khuyết cho nhau để xây dựng cái nhìn nhân văn về khoa học tự nhiên, mượn tinh thần đạo Phật để hạn chế cái ác của nền khao học kỹ thuật đang phát triển đến tột bậc, có nguy cơ hủy diệt cả cuộc sống và nền văn minh con người.

Download: PDF

Xem thêm:
Tải sách Vượt Lên Số Phận Ebook PDF
Tải sách Edison Mà Tôi Biết Ebook PDF