Home / Tải sách / Sách kỹ năng sống / Bài Giảng Pháp Luật Kinh Doanh Bất Động Sản PDF

Bài Giảng Pháp Luật Kinh Doanh Bất Động Sản PDF

Bài Giảng Pháp Luật Kinh Doanh Bất Động Sản PDF

Bài giảng “Pháp luật kinh doanh bất động sản” trình bày các nội dung: Bất động sản và thị trường bất động sản, phân loại thị trường bất động sản, giá cả bất động sản, chủ thể kinh doanh bất động sản, các hình thức kinh doanh bất động sản,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Download: PDF

Xem thêm:
Giáo trình Luật Đất Đai PDF
Tài liệu Luật Thương Mại ebook PDF