Home / Đề thi vào lớp 10 / Đề thi vào lớp 10 môn Toán / 95 đề thi vào lớp 10 môn Toán của các sở trên cả nước (hệ không chuyên) – có hướng dẫn giải

95 đề thi vào lớp 10 môn Toán của các sở trên cả nước (hệ không chuyên) – có hướng dẫn giải

95 đề thi vào lớp 10 môn Toán của các sở trên cả nước (hệ không chuyên) – có hướng dẫn giải
Cùng chia sẻ các với em học sinh bộ đề thi vào lốp 10 cho khối không chuyên.
Tài liệu được thầy Nguyễn Bảo Vương biên tập.

Download đề thi: PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *