Home / Hóa Học 12 / Bài Tập AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN  – Hóa học 12

Bài Tập AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN  – Hóa học 12

Bài Tập AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN  – Hóa học 12
Tài liệu giúp giúp ta ôn lại phần kiến thức AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN ở Hóa học 12
Tài liệu gồm:
– Phần lý thuyết
– Hướng dẫn giải các dạng bài tập
– Các bài tập trắc nghiểm có đáp án
Cảm ởn thầy Nguyễn Văn Phương đãn chia sẻ.
Chúc các em học tập và thi tốt.

Download tài liệu: PDF