Home / Ôn thi THPT / Ôn thi THPT môn Vật lý / Lý thuyết và bài tập Con Lắc Đơn – Vật lý 12

Lý thuyết và bài tập Con Lắc Đơn – Vật lý 12

Lý thuyết và bài tập Con Lắc Đơn – Vật lý 12
Hôm nay cùng gửi đến các bạn ôn tập phần lý thuyết và hướng dẫn giải các dạng bài tập về Con Lắc Đơn – Vật lý 12.

Download tài liều : PDF
Download tài liều : Word